TAJNA LETOVA JORDANSKIH AVIONA S PLESA Sirijski pobunjenici dobivaju oružje preko Zagreba!..


Sirijski pobunjenici u borbi protiv režima predsjednika Bašara al-Asada odnedavno se koriste protuoklopnim naoružanjem porijeklom iz Hrvatske, objavio je portal NOW, internetski medij specijaliziran za Bliski istok. Prema njihovim tvrdnjama, pobunjenici odnedavno raspolažu raketnim bacačima M79, poznatim pod imenom Osa i RPG-22, ručnim bacačem granata RBG-6 te bestrzajnim topom M60. Riječ je o naoružanju koje je Hrvatska vojska koristila u Domovinskom ratu. Tvrdnje isti portal potkrepljuje i videosnimkom objavljenom na YouTubeu . Ona prikazuje sirijske pobunjenike u školskim klupama kako uče upotrebljavati protuoklopno oružje.
Na klupama u prvom redu poslagani su upravo protuoklopni bacači RPG-22 i M79 te bacač granata RBG-6. Bacač granata proizvodi se u riječkom Metallicu, ali i u SAD-u, Turskoj i J. Africi, a preostalo oružje HV je izbacio iz upotrebe i drži ga u skladištima kao neperspektivno. Iako portal ne spominje streljivo, logična je pretpostavka da su ga pobunjenici dobili uz nabrojeno naoružanje.

Rasprodaja zaliha

Hrvatska vojska ima ga napretek. Prema službenim podacima, u skladištima HV-a trenutno je oko 15.000 tona neperspektivnog streljiva, od čega se dobar dio odnosi na granate za RPG, M79 i bestrzajni top. To streljivo HV dijelom uništava, a dijelom izvozi. Da su se pobunjenici domogli veće količine naoružanja kakvo dosad nisu posjedovali, potvrđuju i vijesti s terena: posljednjih tjedana izveli su više napada na tenkovske kolone sirijske vojske i pritom nisu štedjeli na streljivu. U spomenutom tekstu iznose se dvije teorije kako je naoružanje hrvatskog porijekla stiglo u ruke sirijskih pobunjenika. Prema prvoj, izravno iz Hrvatske, a prema drugoj, riječ je o oružju koje je prije nekoliko godina Hrvatska poslala u Libiju protivnicima režima pukovnika Muamara Gadafija, a sada je prebačeno u Siriju.

Vlada čista

U slučaju da je oružje iz Hrvatske otišlo u Siriju, naša bi se Vlada našla u nezgodnom položaju jer je prihvatila sankcije protiv Sirije koje je proglasila Europska Unija, a one zabranjuju prodaju oružja bilo kojoj strani u toj zemlji.
U Vladi kategorički tvrde da Hrvatska poštuje sankcije i ne prodaje oružje sirijskim pobunjenicima. Također se napominje da je Ministarstvo obrane prošle godine donijelo nekoliko odluka o prodaji neperspektivnih sredstava naoružanja i opreme. Premda su podaci o kupcima tajni, u Vladi tvrde kako nije donesena ni jedna odluka o doniranju ili prodaji oružja nekoj bliskoistočnoj zemlji.

Komercijalni ugovor

Ipak, postoji mogućnost da Hrvatska nije oružje izravno prodala sirijskim pobunjenicima, već trećoj zemlji koja ga je prebacila u Siriju. U tom kontekstu spominje se SAD, glavni vojni i politički partner Hrvatske. Prema informacijama koje nitko u Vladi ne želi komentirati, Hrvatska je oružje, a vjerojatno i streljivo, prodala ili na drugi način ustupila trećoj strani, SAD-u, koji ga je prebacio u Siriju. I po tom scenariju Vlada je potpuno čista. A kako je oružje prebačeno? Posljednjih mjeseci zabilježen je neubičajno velik broj slijetanja jordanskih transportnih zrakoplova na zagrebački Pleso. Riječ je o Iljušinima 76 u vlasništvu tvrtke Jordanian International Air Cargo. Slučajno su snimljeni, a fotografije se mogu vidjeti na web stranici PlanePictures.net. Prema dostupnim informacijama, veliki transportni avioni na Pleso su sletjeli 14. i 23. prosinca 2012. te 6. siječnja i 18. veljače ove godine. Nema službenih podataka što je u avionima prevoženo. Međutim, poznata je činjenica da je jedna hrvatska tvrtka potpisala legalni komercijalni ugovor o prodaji naoružanja Jordanu. Ako je riječ o transportu tog oružja, svakako nisu bila potrebna četiri jordanska aviona.
(Jutarnjilist)


Ribelli siriani per combattere contro il regime del presidente Bashar al-Assad ha recentemente usato armi anticarro di origine croata, riporta il portale NOW, i mezzi di comunicazione on-line specializzato in Medio Oriente. Secondo le loro affermazioni, gli insorti hanno di recente M79 razzi, noto come Wasp e l'RPG-22, portatile lanciagranate RBG-6 e M60 cannone senza rinculo. È che i bracci dell'esercito croato è stato utilizzato nella guerra. Reclami stesso portale è supportato da riprese video pubblicato su YouTube . Lei mostra insorti siriani a scuola per imparare a usare armi anticarro.

Sui banchi in prima fila sono solo impilati anticarro lanciagranate RPG-22 e lanciagranate M79 e RBG-6. Lanciagranate costruiti a Fiume Metallica, ma anche negli Stati Uniti, la Turchia e l'Africa, J., e braccio sinistro dell'esercito buttato fuori da qualsiasi uso e lo tiene in deposito a lungo termine. Anche se il portale non menziona le munizioni, un presupposto logico è che i ribelli sono arrivati ​​con le armi di cui sopra.

Vendita delle rimanenze
Croato esercito ha molte ga. Secondo i dati ufficiali, nei magazzini dell'esercito ha attualmente circa 15.000 tonnellate di munizioni obsolete, di cui una buona parte delle sue granate RPG e cannoni senza rinculo M79. Distrugge parte di munizioni HV, e in parte esportati. Che i ribelli in possesso di grandi quantità di armi con le quali non hanno posseduto, ha confermato le notizie dal campo: nelle ultime settimane si sono esibiti numerosi attacchi su colonna siriano carro armato e, quindi, non ha risparmiato le munizioni. Gli importi sopra citati sono due teorie su come le armi di origine croata è arrivato nelle mani dei ribelli siriani. Secondo la prima, diretta dal croato, secondo un'altra, è un'arma che è di qualche anno la Croazia ha inviato agli avversari Libia del regime del colonnello Gheddafi Muamara , e ora è stato trasferito in Siria.

Governo è pulito
Nel caso in cui le armi dal croato è andato in Siria, il nostro governo si troverebbe in una posizione scomoda, perché hanno accettato le sanzioni contro la Siria, che è stato proclamato dall'Unione europea e quelle che vietano la vendita di armi a qualsiasi parte in questo paese.

Il governo dello stato categoricamente che la Croazia non è conforme alle sanzioni e alle vendite di armi ai ribelli siriani. E 'stato anche osservato che il Ministero della Difesa anno scorso ha emesso numerose decisioni sulla cessione di prospettiva di armi e attrezzature. Anche se i dati relativi segreti dei clienti, il governo sostiene che non è fatta alcuna decisione sulla donazione o la vendita di armi in un paese del Medio Oriente.

Contratto commerciale
Tuttavia, vi è la possibilità che la Croazia non ha venduto armi direttamente ai ribelli siriani, ma di un paese terzo che viene trasferito in Siria. Egli cita anche gli Stati Uniti, il principale partner di militare e politico croato. Secondo le informazioni che nessuno al governo non ha voluto commentare, la Croazia è un arma, munizioni e probabilmente venduto o ceduto da un terzo, gli Stati Uniti, che si era trasferito in Siria. E in questo scenario, il governo è completamente pulita. E le armi sono stati trasferiti? Negli ultimi mesi, c'è stato un grande numero neubičajno giordano atterraggio velivoli da trasporto a Pleso di Zagabria. Si tratta di un Ilyushin 76 di proprietà della International Air Cargo giordano. Casuale registrati, e la foto può essere visto sul sito web PlanePictures.net. Secondo le informazioni disponibili, un velivolo da trasporto di grandi dimensioni per l'aeroporto sono atterrati 14 e 23 Dicembre 2012. e 6 Gennaio e il 18 Febbraio di quest'anno. Nessun dato ufficiale è trasportato in aereo. Tuttavia, è un fatto ben noto che una società croata ha firmato un accordo commerciale per la vendita legale di armi Giordania. Se si tratta di trasporto di armi, non di certo bisogno di quattro aerei giordani.

Commenti

AIUTIAMO I BAMBINI DELLA SCUOLA DI AL HIKMA

Post più popolari

facebook